کنگره جهانی فناوری های هوشمند
اسپانسر شوید
دبیر علمی کنگره

جناب آقای نیما امیر شکاری

عضو پژوهشکده پولی و بانکی

دبیر علمی کنگره

روز شمار کنگره
تا روز برگزاری همایش :عضویت در خبرنامه فناوری اطلاعات


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 1 مهر 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 1 مهر 1397
آخرین مهلت ثبت نام 20 مرداد 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 مرداد 1398
اعلام نتایج داوری 24 مرداد 1398
تاریخ برگزاری 98
برگزارکننده مرکز همایش
مرکز همایش